Zobrazit hlavní panel

Energetické štítky budov

Průkaz energetické náročnosti

PENB/Energetický štítek

PENB neboli Průkaz energetické náročnosti budovy je na našem území spíše znám pod pojmem Energetický štítek. Rozdíl mezi těmito produkty je především v tom, že štítek dokládá pouze kvalitu konstrukcí obálky budovy, kdežto PENB počítá celkovou spotřebu roční spotřebu energií budovy.

průkazPENB má své místo - Zavádění energetické certifikace budov probíhá již od roku 2007 s tím, že jeho aplikace se postupně rozšiřuje na veškeré budovy. Rozšíření na oblast stávajících obytných budov od roku 2013 přišlo ve chvíli, kdy způsob certifikace tj. nová prováděcí směrnice vyhláška není připravena. Proto zde až do 1. 4. 2013, kdy má začít platit tento prováděcí předpis, vládne chaos. To ale nemůže zastínit fakt, že jsou PENB opravdu prospěšné. Stejně jako jsme kdysi začali třídit odpad s vidinou, že šetříme životní prostřední, možná taky na začátku nebylo automatické. Dnes je to naprostý standard.  Dnes je po nás vyžadováno, abychom životní prostředí energeticky zatěžovali jen tak, jak opravdu musíme a znovu se nám to tak úplně nezdá. Do budoucna bychom si měli být co nejvíce soběstační.

Budovy v současnosti spotřebovávají 40 % vyrobené energie, což je v součtu všech budov v ČR opravdu značná energetická zátěž životního prostředí. Stačí pak někdy  pouze malá investice, která má v konečně fázi velký efekt a peněženky domácností ušetří a životní prostředí si alespoň malinko „oddechne“. Každý z nás při nákupu elektrospotřebičů kouká na to, aby koupil spotřebič s co nejmenší možnou spotřebou. Vývoj takového úsporného spotřebiče stojí spoustu peněz, proto ho najdeme ve vyšší cenové hladině. Zateplení nebo nová okna jsou tou nejzákladnější variantou, jak energeticky ušetřit a přesto jsou tyto základní varianty ještě dnes přehlíženy. Zavedením PENB budeme mít lepší přehled, který napoví.

 

 Zelená úsporám

Na energetické úspory a všeobecnou informovanost už stát věnoval a bude věnovat formou např. programu Zelená úsporám velký finanční obnos, proto je dnes logické, aby v těchto krocích pokračoval.

Sankce/ soudní spory

Většina veřejnosti se domnívá, že pokud stát nebude uplatňovat sankce dosahující až sto tisíc korun, nemusí být PENB součástí kupní smlouvy. To je, ale i není pravda. PENB můžete nahradit pouze u bytů vyúčtováním za všechny energie (např. elektřina a plyn) za poslední tři roky. Pro domy se ale povinnosti doložit PENB nezbavujete. Díky našemu právnímu řádu má nový vlastník nárok požadovat po původním majiteli PENB až tři roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Původní vlastník tak přichází o výhodu zahrnout cenu PENB do kupní ceny a zpětný úhrn ceny ho může finančně zatížit.

Dělat PENB od stolu je neprofesionální

PENB mohou zpracovat pouze odborníci – energetičtí specialisté pověřeni ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam jednotlivých zpracovatelů je uveden na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Spousta nabídek visí přímo na internetu, ale při výběru je důležité být obezřetný. Pokud někdo vydává PENB pouze na základě zaslaných dokladů, lze usoudit, že to není zcela kvalitně odvedená práce. Spolupracuje s odborníky, kteří PENB vydávají na základě odborně zpracovaných měření přímo certifikovaným inspektorem. Nemůže se tudíž stát, že by byl PENB v budoucnu právně napadnutelný.

Nová podoba PENB

Od 1.4. 2013 je očekávána nová podoba PENB. I přesto má ale průkaz vydaný před tímto datem platnost 10 let. Vzhledem k tomu, že 10 let je dlouhá doba.

PENB k prodeji

V současné době je nutné PENB dokládat při prodeji budovy nad 50 m2 nebo bytové jednotky a při pronájmu domu. PENB by v případě SVJ nebo družstva měly zajišťovat právě tyto právnické osoby. Netýká se staveb pro rodinnou rekreaci, budov určených pro náboženské účely a budovy v památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech.
Výsledek PENB cenu žádaných nemovitostí neovlivní
Energetickou náročnost budovy lze zařadit do 5 skupin( A až G). Skupina A eviduje ty nejméně energeticky náročné budovy. PENB ale cenu nemovitostí nijak výrazně nezmění. Klienti hledají převážně lokalitu, velikost či dispozici nemovitosti, určitě je zajímá i její technický stav, ale energetická náročnost bude vždy to, k čemu v případě nerozhodnosti přihlédnou, nebude však zásadní.V případě, že kupujete nemovitost, nezapomeňte ji nechat prověřit certifikovaným inspektorem. Objektivně posoudí její technický stav, zhodnotí vážnost závad a současně připraví orientační cenovou kalkulaci na opravy vad.

PENB máte i za 3 dny.Zpracování PENB se počítá v řádech dnů. Nejpozději do týdne od návštěvy certifikovaného inspektora bude doručen zákazníkovi za předpokladu předání úplnosti podkladů pro zpracování. Certifikovaná inspekce je vyhotovena do 24 hodin.


obrz.
ENERGETICKÝ AUDIT •pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu
•pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. zejména pro větší budovy a výrobní provozy
•pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměrunapř. pro projekt       malé elektrárny, kogenerační jednotky
•zpracovatel - energetický specialista
•fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
•organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1 500 GJ,
•právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domůs celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ
•vyžadován k žádostem o různé dotace či úvěry od bank pro financování rekonstrukcí apod.
 
Kdo má povinnost zpracovat energetický audit?
 •fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
•organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1 500 GJ,
•právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domůs celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ
•vyžadován k žádostem o různé dotace či úvěry od bank pro financování rekonstrukcí apod.
 
 

 

ENERGETICKÝ POSUDEK DOMU
•komplexní rozbor budovy z hlediska hospodaření s energiemi
•návrh konkrétních stavebních a dalších opatření
•posouzení jejich dopadu na snížení energetické náročnosti objektu a zhodnocení návratnosti investic
•zpracovatel - energetický specialista
užitečná součást projektu rekonstrukce, předstupeň PENB
 
OBSAH ENERGETICKÉHO POSUDKU DOMU
 •rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí
•rozbor způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických sp
•vyhodnocení energetické účinnosti technologiíotřebičů
•navržení opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy
•posouzení efektivity navržených opatření z hlediska úspor energií a z hlediska ekonomického

Kontaktní formulář

Povinná pole jsou označena (*).

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Prověření nemovitosti s.r.o. a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb.