Zobrazit hlavní panel

O nás 

Inspektoři nemovitostí na Vaší straně

Více než 20-letá zkušenost s vadami a poruchami staveb - spolehněte se na kvalifikovaný tým inspektorů nemovitostí

Inspektoři NEMOPAS

Nemopas zajištuje tým přes 80 odborníků, inspektorů nemovitostí, Znaleckého ústavu DEKPROJEKT s více než 20 letou tradicí v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování sanací. Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, a proto se angažujeme v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivitách, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor.

Veškeré fungování naší společnosti je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotníhovzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším základním mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Jsme držitelé státních akreditací: Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565. Navíc jsme Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.

Asociace inspektorů nemovitostí AIN

Nemopas je zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.