Zobrazit hlavní panel

Otázky a odpovědi 

Co musím mít připraveno před návštěvou experta na nemovitosti?

Ke správnému provedení prověrení, je nutné zajistit přístup experta do všech částí domu nebo bytu. Nedílnou součástí nemovitosti je platná technická dokumentace – pro prověření je třeba zajistit veškeré doklady k nemovitosti, zejména platné stavební výkresy (půdorysy, pohledy, řezy, výkresy konstrukčního řešení, výkresy instalací a další), revize k technickému zařízení, zejména elektroinstalací, komína, rozvodů plynu a podobně, geometrické plány, zaměření pozemku.

V případě, že není dokumentace k dispozici, bude to v expertní zprávě konstatováno a expert navrhne doplnění dokladů.

Se zajištěním dokumentace jsme schopni nabídnout pomoc.

Jak dlouho prověření nemovitosti trvá?

Délka prověření závisí na stavu a velikosti nemovitosti. U bytu může inspekce zabrat zhruba 2-3 hodiny, u rodinného domu 4-5 hodin.

Kdy mohu očekávat vypracování reportu z prověření nemovitosti?

Samozřejmě je lhůta na vypracování dána velikostí a stavem nemovitosti. Naši experti se snaží report vypracovat do 7 pracovních dnů od ukončení prověření.

Je součástí prověření finanční zhodnocení nutných úprav zjištěných vad při prohlídce?

Orientační finanční zhodnocení je uvedeno ve shrnutí zprávy. Vzhledem k množství variant řešení případných oprav  je finanční ohodnocení pouze orientační pro představu o řádových nákladech. Přesnější kalkulace nákladů je možná až na základě konkrétního řešení a rozsahu rekonstrukce a zpracovává ho projektant společně s projektem, případně ho zhotoví potencionální dodavatel v rámci nabídky stavebních prací.

prověření nemovitosti smysl u nového bytu?

U  nového bytu nebo domu bude (doufejme) množství vad oproti starší stavbě minimální. Expert na nemovitosti se tu bude ale oproti staré zástavbě více soustředit na soulad s platnou legislativou a normami, na kvalitu provedení stavebních prací a podobně. Závěry prověření  pak mohou sloužit investorovi jako podklad při případných reklamacích při přebírání nemovitosti.

Mám známého který je stavební inženýr (majitel stavební firmy, zedník, technický dozor na opravdu velkých stavbách …) a je ochotný se na nemovitost o kterou mám zájem podívat, co mi vy můžete nabídnout navíc?

I my v podstatě už během studia, krátce po ukončení studia a samozřejmě i později jsme byli čas od času osloveni známými o provedení podobné služby – asistence při přebírání bytu, nebo prohlídky nemovitosti o kterou měl známý zájem. Snažili jsme se vždy vyhovět a k prohlídce přistoupit co nejzodpovědněji – přesto že šlo většinou o službu neplacenou, nebo placenou formou nějaké pozornosti, v lepším případě tekuté.

S každou další prohlídkou jsme se ale vždy dostali o kus dál, tak jak jsme získávali zkušenosti – jedná se totiž tak trochu o specifickou problematiku ve které se spojují problémy které řeší projektant, stavbyvedoucí nebo technický dozor investora.  Nyní máme pro prověření vypracovaný postup kterým se řídíme tak abychom nevynechali a neopomněli žádný detail který je možné zkontrolovat. Máme pro kontrolu příslušné vybavení které sebou vozíme (např. žebřík pro přístup k jinak nepřístupným místům) a podobně.

 

POKUD MÁTE DALŠÍ DOTAZY,

KONTAKTUJTE NÁS!!!