Zobrazit hlavní panel

Inspekce nemovitosti 

Prověření nemovitosti - inspekce nemovitosti - přejímka nemovitosti

Prověření nemovitosti je prohlídka a kontrola nemovitosti z pohledu stavebního, na jejímž konci je certifikovaný report hodnotící její kvalitu.

Prověření nemovitostí je v zahraničí zcela běžnou službou. Vyžadována je jak kupujícími n tak prodávajícími. Kupující díky své obezřetnosti a prodávající dokáže svou nemovitost na trhu odlišit. Inspektor  kontroluje až 200 položek. Vše zaznamenává do softwaru v tabletu, který mu umožňuje zprávu rychle a kompletně zpracovat.

Certifikovaná zpráva obsahuje:

  • soupis jednotlivých položek
  • přesný popis stavu jednotlivé položky
  • přesný popis vady a postup k odstranění

 

 Certifikovaná zpráva pomůže:

  • koupit za reálnou cenu
  • objektivně se rozhodnout
  • plánovat opravy
  • vyhnout se soudním sporů
 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Od roku 2013 musí mít každá nemovitost určena k prodeji svůj energetický štítek. Společnosvytvořila díky svým certifikovaným expertům nemovitostí velmi rozsáhlou celorepublikovou síť a PENB je schopna vystavit do 10 pracovních dní od návštěvy experta. Pokud prodáváte či pronajímáte svou nemovitost, nechte si PENB zpracovat. Jeho platnost je 10 let. Nový majitel nemovitosti má právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až tři roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Dbejte na to, aby vám průkaz zpracovával opravdový odborník, kterému nestačí pouze zaslat požadované dokumenty. Jen ten kdo vás opravdu navštíví, ví, co pro vás zpracovává.

PENB/Energetický štítek

PENB neboli Průkaz energetické náročnosti budovy je na našem území spíše znám pod pojmem Energetický štítek. Rozdíl mezi těmito produkty je především v tom, že štítek dokládá pouze kvalitu konstrukcí obálky budovy, kdežto PENB počítá celkovou spotřebu roční spotřebu energií budovy.

  • jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti
  • jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie
  • jednoduché srovnání budov z hlediska nákladů na provoz pro novostavby a větší rekonstrukce budov (nad 1000m2 celkové podlahové plochy) již dnes

inspektor na prověření nemovitosti

je osoba s odpovídajícím vzděláním, dostatečnou praxí a certifikovaným oprávněním pro vykonávání činnosti stavebně-technických průzkumů a je proškolená naší společností

Dostanete popis vad a poruch konstrukčních prvků a technického vybavení nemovitosti, ověření stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení s údaji o nemovitosti, doplněná o vhodná doporučení oprav.
Pomůže vám porozumět stavu nabízené nemovitosti, vyhnutí se nástrahám (klient získá zprávu o stavu nemovitosti–vč. fotodokumentace).