Zobrazit hlavní panel

Leadeři trhu prověřili přes 700 objektů, našli vad

Leadeři trhu prověřili přes 700 objektů, našli vad
11.07.2013

Inspekce nemovitosti začíná být v módě

„Nákup nemovitosti je obvykle vůbec největší investicí, kterou běžná rodina dělá. Lidé si proto začali víc uvědomovat, že k takovému kroku zkrátka potřebují odborníka, který jim bude schopen říct, zda je dům v pořádku, nebo bude potřebovat nějaké opravy,“ řekl předseda AIN Radim Mařík. „Zatímco k nákupu ojetého vozu si již většina lidí s sebou vezme zkušeného mechanika, při nákupu domu, což je většinu výrazně vyšší investice, přizvaný odborník zatím samozřejmostí nebyl,“ dodal Tomáš Šimon z představenstva AIN.

Velkou výhodou nabídky profesionálně provedené inspekce nemovitostí je nejen vyhledání případných vad, ale i vyčíslení nákladů na jejich případnou sanaci. Lidem, kteří kupují dům, tak může inspektor ušetřit mnohdy i statisíce korun a hlavně zdravé nervy. Inspektora přitom nevyužijí nutně jen lidé, kteří kupují starší dům. Hodit se jeho služby mohou i těm, kdo investují do novostavby. „Při převzetí nově postaveného domu nebo bytu je také vhodné využít inspektora, jehož zkušené oko odhalí mnohdy i umě zamaskované vady,“ doplnil člen představenstva AIN Pavel Štáf.

Inspekce odhalila vady skoro za stovku milionů korun

Mezi hlavní hráče na trhu patří firmy ABCHI Home Experts, Bytecheck a Nemopas ze stavební skupiny DEK. Díky práci jejich inspektorů bylo v minulém roce odhaleno velké množství vad na kontrolovaných objektech. Sanace všech těchto vad by stála investory částku blížící se stovce milionů korun.

Mezi nejčastější problémy, se kterými se inspektoři na rodinných domech setkávají, patří především vady u šikmých střech v kombinaci s obytným podkrovím a problémy se vzduchotěsností domů, tedy situací, kdy škvírami a netěsnostmi uniká teplo. Velmi často je i u novějších rodinných domů nesprávně řešena ochrana suterénu proti vodě. U novostaveb bytů bývá obvykle problémové napojení oken a balkónových dveří na zateplenou fasádu a balkón či terasu, což způsobuje vlhkost v interiéru okolo balkónových dveří jak na stěně, tak u podlahy. Častým problémem je také nedostatečné vyspádování parapetních plechů. V některých nových bytových domech se objevují problémy s tzv. kročejovou neprůzvučností mezi chodbou a vlastním bytem a majitelé nových bytů jsou tak po zabydlení novostavby obtěžováni hlukem z chodby. Ve starších nerevitalizovaných panelových domech je zase třeba počítat s nekvalitními okny a obecně problémy s velkými ztrátami tepla a vznikem trhlin od pohybu panelů. Další závažnou skupinou problému jsou zdravotní rizika domů, například při výměně oken ve starším domě může dojít ke zvýšení koncentrace nebezpečného radonu či CO2 v domě.

Inspekce jen od certifikovaného inspektora

Kromě tří velkých společností, které na českém trhu inspekci nemovitostí nabízejí a které sdružují několik desítek proškolených a certifikovaných inspektorů, může technické prověření nemovitosti na určité úrovni provést téměř kdokoli z 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků – členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Úroveň služby, kterou jednotlivci nabízejí, se ale značně liší. Kontrola a udržení kvalitativní úrovně služeb inspektorů je jedním z hlavních cílů AIN. Těm, kdo splní potřebné standardy, je Asociace inspektorů nemovitostí otevřena.

 

 

Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) je sdružení pro podporu kvality trhu na poli inspekcí nemovitostí.

AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektora jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.Kontaktní formulář

Povinná pole jsou označena (*).

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Prověření nemovitosti s.r.o. a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb.